Europejska Familiada w MBP

Zwykły wpis

W Mediatece Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie odbyła się Europejska Familiada, którą Nasza Biblioteka zorganizowała w ramach obchodów Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Europejska Familiada oparta była na zasadach popularnego teleturnieju telewizyjnego. W zabawie wzięły udział cztery rodziny reprezentujące działdowskie szkoły (tj. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego, Gimnazjum nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły oraz Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi) . Przed rozgrywką uczestnicy zapoznali się z krótką prezentacją o wspólnocie europejskiej, następnie mieli za zadanie odpowiedzieć na 7 familiadowych pytań. Wszystkie pytania dotyczyły Unii Europejskiej. Nasza szkoła zdobyła I miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych. Dziękujemy za fantastyczną zabawę!

 

Certyfikat „Biblioteka przyjazna uczniowi”

Zwykły wpis

Od 19 września 2016 r. do 19 marca 2017 roku nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskim konkursie „Biblioteka przyjazna uczniowi” organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów czytelnictwa oraz szczególnej aktywności w zakresie kultury humanistycznej. W ramach projektu należało wykonać dziesięć zadań, w tym jedno obowiązkowe – udział w kursie  e-learningowym dotyczącym różnych zagadnień z życia biblioteki. Z pomocą innych nauczycieli oraz uczniów, bibliotekarz wykonywał zadania potrzebne do zdobycia certyfikatu „Biblioteka przyjazna uczniowi”. Zadania polegały m.in. na przeprowadzeniu sondażu wskazującego na liczbę przeczytanych pozycji pozalekturowych; przeprowadzeniu pogadanek w klasach na temat pozytywnego wpływu czytania na rozwój potencjału intelektualnego oraz poznawczego ucznia; udzielaniu indywidualnego instruktażu korzystania z dostępnych w bibliotece katalogów; opisaniu działalności kulturalnej  i promocji biblioteki w środowisku szkolnym i gminnym, a także przygotowaniu opinii na temat pracy z uczniem zdolnym oraz z uczniem mającym trudności w nauce. Na potrzeby wykonania poszczególnych zadań, bibliotekarz stworzył ankietę, z której możemy się dowiedzieć, czy młodzież w dzisiejszej szkole czyta książki, a jeśli nie, to dlaczego.  Efektem siedmiomiesięcznych działań było uzyskanie przez bibliotekę szkolną Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie certyfikatu „Biblioteka przyjazna uczniowi”.

Katarzyna Różycka
Bożena Przybyszewska
Emilia Michalska

Konkurs BOOKSHOT

Zwykły wpis

Konkurs biblioteczny BOOKSHOT

Wybierz ciekawą scenę z ulubionej książki, zrób bookshot i wygraj nagrody!

Biblioteka Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Władysława Jagiełły          w Działdowie  oraz Samorząd Uczniowski proponuje uczniom szkół powiatowych nową, nietypową zabawę! Bookshot to uchwycenie i sfotografowanie sceny z książki.

Udział w konkursie jest bardzo prosty!

Po pierwsze: zbierz grupę kolegów i koleżanek, wybierzcie dowolną scenkę z książki, przygotujcie scenografię, kostiumy i odwzorujcie tą scenkę na zdjęciu.

Po drugie: wykonane zdjęcie prześlij na adres e-mailowy: bibliotekag1@wp.pl od 20 lutego do 31 marca 2017 r., w treści wiadomości wpisując imię i nazwisko, email, szkołę oraz nr kontaktowy telefonu (nieobowiązkowo) .

Po trzecie:  do 21 kwietnia 2017 r. głosuj na najciekawszą fotografię BOOKSHOT na Facebooku Gimnazjum nr 1 (https://www.facebook.com/naszajedynka). Nagrodzone zostaną trzy prace, które uzyskają największą ilość polubień, czyli „lajków”.

Szczegółowe informacje: bibliotekag1dzialdowo.wordpress.com, pl ,  jedynka-dzwo.szkola.pl

www.facebook.com/bibliotekag1dzialdowo , http://www.facebook.com/naszajedynka, tel. 236972058

Konkurs fotograficzny na najlepszy BOOKSHOT

Regulamin

ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Gimnazjum nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły
w Działdowie
, 13-200 Działdowo, ul. Jagiełły 33, zwana dalej „Organizatorem”. Konkurs jest objęty honorowym patronatem Burmistrza Miasta Działdowo.
2. Konkurs jest elementem programu popularyzacji czytelnictwa.

CELE KONKURSU
1. Popularyzacja czytelnictwa poprzez zainteresowanie grafiką książki.
2. Doskonalenie umiejętności i posługiwania się aparatem fotograficznym,
3. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności
4. Wzbudzenie zainteresowania zbiorami bibliotecznymi

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs trwać będzie od 20 lutego 2017 r. do 31 marca 2017 r.
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów szkół z terenu powiatu działdowskiego.
3. Żeby wziąć udział w konkursie należy samodzielnie wykonać fotografię zgodnie z założeniami projektu BOOKSHOT.

 1. Fotografie muszą spełniać następujące wymagania techniczne:
  * format zapisu : JPG lub PNG
  * maksymalna pojemność: 3 MB, minimalna rozdzielczość: 600×800 px
  * dopuszczalne jest zastosowanie korekty tonacji, kontrastu, konwersję do czerni-bieli oraz kadrowanie
 2. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie cyfrowe.
 3. Fotografie należy przesłać na adres e-mailowy: bibliotekag1@wp.pl do 31 marca 2017r. W treści wiadomości należy wpisać imię i nazwisko, email, szkołę oraz nr kontaktowy telefonu (nieobowiązkowo).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką Konkursu lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi ogólnie przyjęte wartości.
  8. Zgłaszane do konkursu zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane
 5. Przysłanie zdjęcia do Organizatora jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.
 6. Nadesłane zdjęcia zostaną zamieszczone w specjalnym albumie na bibliotecznym Facebooku: http://www.facebook.com/naszajedynka
 7. Głosowanie na najciekawszą fotografię BOOKSHOT odbędzie się na profilu szkoły http://www.facebook.com/naszajedynka do dnia 21 kwietnia 2017 r. Nagrodzone zostaną trzy prace, które uzyskają największą ilość polubień („lajków”).

NAGRODY
1. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany zasad przyznania nagród lub nie przyznania żadnej nagrody, jeżeli poziom prac nie będzie pozwalał na wyłonienie prac nagrodzonych oraz na przedłużenie terminu Konkursu, w razie wystąpienia przyczyn niezależnych od Organizatora.
2. Laureaci zostaną  mailowo powiadomieni o terminie wręczenia nagród.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin jest dostępny w Bibliotece Gimnazjum nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły lub na stronie internetowej bibliotekag1dzialdowo.wordpress.com, pl , na stronie szkoły jedynka-dzwo.szkola.pl oraz http://www.dzialdowo.pl
2. Szczegółowe informacje: bibliotekag1@wp.pl; tel. 236972058

bookshot